De complete werken van Jean-Jacques Rousseau verkopen nog steeds!

John Dunlop maakt nieuwe banden aan voor een zogenaamde 'fiets'.

Slaaf gezocht!
Voor landbouw en andere klussen.

Het weer
Zon en wolken
Temp: 22 C
Wind: N3
Vrijdag 17 Juli 1789 | De Gazet van Lodewijk, De meest betrouwbare krant, sinds 1770 |

Bestorming v/d Bastille
BASTILLE

In de loop van dinsdag 14 juli werd de Bastille Saint-Antoine, fort en gevangenis van Parijs, bestormd door wat men iets minder dan 1000 demonstranten schat.
door Andrès Snauwaert
PARIJS - AANLOOP
Toen Lodewijk XVI op 11 juli minister van Financiën Jacques Necker ontsloeg, en hem zelfs uit Parijs verbande, maakte dat de Fransen woedend, en het was de
oorzaak van de geruchten dat de koning Parijs wou aanvallen. Dat riep angst bij de mensen op, en men vermoedt dat deze angst de bestorming van de Bastille uitlokte.

Eerder die dag werd het wapenarsenaal, namelijk het Hôtel des Invalides, bestormd door dezelfde demonstranten, en deze maakten een 30.000tal musketten buit. De commandant van de Invalides had echter uit voorzorg een aantal dagen op voorhand 250 tonnen buskruit laten overbrengen naar de Bastille.
De Bastille is een vesting met muren van 30 meter hoog en een gracht van 25 meter breed, en er stonden 30 kanonnen die op de stad waren gericht. De vesting diende ook als gevangenis, hoewel er op 14 juli slechts 7 gevangenen zich in de Bastille bevonden, maar de Parijzenaars dachten dat dit er een heleboel meer waren. Doorheen de jaren verwierf het het symbool van despotisme. Bernard-René Jourdan, markgraaf van Launay, was op dat moment gouverneur van de Bastille en beschikte over een honderdtal
soldaten, deels oorlogsinvaliden en deels Zwitsers. In het midden van de morgen eisten de demonstranten dat de kanonnen werden weggehaald, dat de wapens en het buskruit aan hen werden gegeven en dat het fort werd overgegeven. Jourdan liet 2 vertegenwoordigers naar binnen om te onderhandelen over de eisen, later volgde nog een derde. Omdat de gouverneur hen eten had aangeboden, liep de onderhandeling uit en de mensenmassa meende dat ze in de val waren gelokt en begonnen ongerust te worden
De demonstranten verloren hun geduld en ze vielen aan, te beginnen met het buitenste hof en de ophaalbrug neer te halen. De gouverneur gaf bevel om te schieten, en toen brak de hel los. Tijdens de bestorming kregen de demonstranten versterking, die een aantal kanonnen meebrachten, eerder buitgemaakt op het Hôtel des Invalides.
Om 5 uur slaagde De Launay erin om tot een staakt-het-vuren te roepen, en hij overhandigde een document met zijn voorwaarden, die niet werden aanvaard.
Jourdan verloor de hoop op overwinning en hij capituleerde.
De 7 gevangenen werden bevrijd.

Einde van een tijdperk.

door Camille Desmoulins, journaliste
Ik zat rustig op café op zondag 12 Juli, het moet iets rond 3 uur geweest zijn, toen ik het vernam. Een regelrecht schande! Jacques Necker, redder van het Franse volk, werd ontslagen door het toedoen van Madame Déficit nadat hij op nobele wijze een stokje voor haar plan te steken, namelijk om Hertog van Guines te bevoordelen. Mag ik u, wijzen op alle nobele daden die hij als controleur-generaal van Financiën heeft gedaan voor het volk zoals het eerlijker verdelen van taille, het afschaffen van de vingtièmes, de industrie en het oprichten van de monts de piété. Om nog maar niet te spreken van alle steun die door hem naar Amerika is gestuurd om onze broeders daar te steunen, en dat zonder de belastingen te verhogen! Ook was hij de eerste om ons, het gewone volk op de hoogte te brengen van de financiële staat van de staat met zijn boek/verslag compte rendu de roi, die hij uitbracht in 1781. Hij hielp ook met het beëindigen van de opstand in Grenoble door het legaliseren van de Réunion des états généraux du Dauphiné, een raad waarbij alle standen verkondigd worden in hun belangen.
De Humane Doodstraf via de Guillotine.
PARIJS - Onlangs werd door Joseph-Ignace Guillotin een wet doorgevoerd, namelijk dat alle criminelen op een menselijke en gelijke manier, geëxecuteerd moeten worden, dit voorkwam dat enkel de adel onthoofd werden en dat het gewone volk op de meest onmenselijke manier gedood werd, zoals ophanging en het rad. Maar daarin lag er een probleem aangezien, er een ervaren beul moest voor zijn die erg sterk was om het hoofd in een slag af te hakken. Na een consultatie met dr. Antoine Louis werd er door Tobias Schmidt de eerste louisette gebouwd. Na enkele tests op dode lichamen bleek dat de louisette erg effectief is.
Het is vrij simpel maar toch geniaal concept: Er is een houten omranding met daarin een schuin mes, die sneller snijdt dan een recht mes die omhooggehouden wordt door middel van een touw. De veroordeelde steekt zijn hoofd in het lunette, de houten planken die het hoofd stilhouden, en dan laat de beul het touw vallen waardoor de veroordeelde een menselijke en pijnloze dood krijgt. Zo is het althans de eerste keren, want na een tijdje werd het mes bot en moest men het mes meerdere keren laten vallen om te zorgen voor de dood van de crimineel. Criminelen kunnen hun vreedzame dood nu danken aan Louis en Guillotin.

WAAR BLIJFT DAT BROOD?

door Louis Luyckx
Parijs- Juli 1789
Op aanvraag van Claire Dubois, vrouw van een schoenmaker, plaatsen wij haar oproep in deze krant. Mevr. Dubois heeft dringen nood aan brood, net als vele andere mensen in de stad. Brood is de laatste maanden schaars en heel duur geworden in en rond Parijs door inflaties. Het is voor velen onbetaalbaar en een oorzaak van honger. Dubois dreigt er mee, te staken met een hele hoop vrouwen.
Een prijsverlaging zou voor iedereen in de stad, een opluchting zijn!

Tandenborstels aan een spotprijsje!

door Louis Luyckx
Parijs - Juli 1789

De Brit William Addis vond in 1780 de tandenborstel uit.
Dit is een borstel waaraan varkensharen hangen, om je tanden te reinigen. Op de varkensharen smeert men dan gemalen botjes, houtskool of een zeepachtig mengsel. De laatste jaren zijn er steeds meer specialisten aan het werk in Parijs die de volledige tandheelkunde onderzoeken. En naar het schijnt zouden zij ontdekt hebben dat je tanden wel effectief witter worden door ze te poetsen. De adel pronkte er de voorgaande eeuwen mee rotte tanden te hebben omdat zij het dure suiker wel konden betalen, maar dit is vreselijk onhygiënisch. Tanden poetsen blijkt dus heel gezond te zijn!
Die specialisten uit Parijs zullen op dinsdag 24 juli om 15 h samenkomen om deze borstels voor een spotprijsje voor de Notre-Dame te promoten, met als doel de hygiëne binnen het Franse volk te versterken. Allen daarheen dus!