Elk kind heeft rechten!

Kinderen hebben ook zorg nodig!

Kind en ouder hebben zorg nodig?!

Het weer
zon
Temp: 28'C
vrijdag 29 september om 17:02 door: Krant van de maand!

Budget voor...

Eindelijk helpt men voor mensen in een rolstoel.
Ze zouden dat beter overal doen!
Door: Algoed Kyrian
Eigelijk zou iedereen mensen andere mensen helpen dan zouden we in een veel betere wereld leven.
Vlaams minister van welzijn Vandeurzen trekt extra geld uit om kinderen en jongeren met een beperking te ondersteunen. Vanaf eind deze maand ontvangen ruim 5.800 minderjarigen en jongvolwassenen met een handicap een zogenoemd basisondersteuningsbudget. Dat is een vast bedrag van 300 euro per maand om vrij te besteden aan thuiszorg, poetshulp of dagopvang.
Wie er recht op heeft, krijgt het basisondersteuningsbudget automatisch toegekend. Een aanvraag hoeft dus niet. In aanmerking komen in de eerste plaats kinderen tot 21 jaar die een verhoogde kinderbijslag krijgen, en in tweede instantie jongeren tot 25 jaar die een integratietegemoetkoming krijgen voor personen met een handicap. Of ze het budget ook écht krijgen, hangt af van hoeveel hulp ze nodig hebben.
Het basisondersteuningsbudget is dus een vast bedrag van 300 euro per maand. Dat geld kan bijvoorbeeld gebruikt worden om professionele thuishulp te betalen, om een vriend te vergoeden voor vervoersonkosten, om dienstencheques te kopen voor poetshulp, of om mee te doen aan zinvolle activiteiten in een dagcentrum. Het budget is vrij te besteden, zonder dat bewijzen of bonnetjes nodig zijn.
Ik vind dat er veel meer zorg moet komen voor kinderen en ouderen want er is heel weinig zorg voor mensen met een beperking.
Men zou meer zich moeten richten op mensen met een rolstoel en mensen die ziek zijn dan mensen die niks hebben.

Zorg in eigen handen.

Steven Dierckx
Het basisondersteuningsbudget past in de nieuwe, persoonsvolgende financiering in de gehandicaptenzorg. Tot voor kort moesten mensen met een beperking voor zorg aankloppen bij gesubsidieerde diensten en voorzieningen. Maar dat verandert: personen met een handicap of hun ouders krijgen nu een budget om zelf hulp in te kopen. Zo kunnen ze hun zorg ook meer in eigen handen nemen.Wie beperkte hulp nodig heeft, kan aanspraak maken op het basisondersteuningsbudget. Dat geldt nu dus voor een 6.000 kinderen en jongeren. Maar ook wie op de wachtlijst staat voor meer gespecialiseerde zorg, kan in afwachting het basisondersteuningsbudget krijgen. Dat geldt al voor nog eens 9.000 volwassenen en kinderen.Wie meer gespecialiseerde zorg op maat nodig heeft, kan in aanmerking komen voor het personeelsvolgend budget: een cash bedrag om zelf hulp in te kopen, of een soort tegoedbon (voucher) om ondersteuning te betalen bij een dienst of voorziening. Het persoonsvolgend budget varieert van 10.000 tot 85.000 euro per jaar. Maar om dat te krijgen, is een aanvraag. nodig bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. 24.000 volwassenen krijgen nu al een persoonsvolgend budget. Maar er staan er ook nog duizenden op de wachtlijst.
Dit is de kop voor de foto hieronder
Wie meer gespecialiseerde zorg op maat nodig heeft, kan in aanmerking komen voor het personeelsvolgend budget: een cash bedrag om zelf hulp in te kopen, of een soort tegoedbon (voucher) om ondersteuning te betalen bij een dienst of voorziening. Het persoonsvolgend budget varieert van 10.000 tot 85.000 euro per jaar. Maar om dat te krijgen, is een aanvraag nodig bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. 24.000 volwassenen krijgen nu al een persoonsvolgend budget. Maar er staan er ook nog duizenden op de wachtlijst.
In het verleden werden mensen met een handicap vaak gemeden, betuttelend of problematiserend benaderd, zegt Smet. ?De beperking of de handicap moet niet ontkend worden, maar het moet niet altijd of alleen maar daar over gaan. Mensen met een handicap zijn veel meer dan hun handicap?, aldus de Vlaamse minister.

SP.A

door: SP.A
Met de mediacampagne ?Mensen met een handicap zijn gewoon mensen, zie ze niet anders? wil Vlaams minister van Gelijke Kansen Pascal Smet (SP.A) de stereotypen rond mensen met een handicap doorprikken.

SP.A doet werk

Mensen met een handicap eisen de laatste jaren volgens Smet hun rechten op als burgers en ze willen niet meer betutteld worden. ?Toch blijft het beeld dat we van mensen met een handicap hebben een hardnekkig stereotype. Met deze nieuwe campagne gaan we de stereotypes te lijf?, legt de minister uit. ?Het gaat er vooral om dat we mensen met een handicap in onze maatschappij de kansen geven waar ze recht op hebben en dat betekent dat ze als gewone mensen worden gezien en op een evidente manier aan bod komen.?

Minister Smet roept tegelijk ook alle media op om met creatieve en positieve antwoorden gevolg te geven aan deze campagne.