ADHD in het regulier basisonderwijs

Sociaal Competentie
Model

Scriptie afgesloten met een voldoende!

Het weer
Zon en wolken
Temp: 22 C
Wind: N3
Woensdag 7 juni 2017 | Kinderen met ADHD in het regulier basisonderwijs

ADHD in het onderwijs

Een student van de Hogeschool van Amsterdam doet onderzoek naar de instroming van kinderen met ADHD in het regulier basisonderwijs
door Mitchel Duijkers
De aanleiding van het onderzoek is dat de student vorig jaar stage heeft gelopen op het Centrum voor Dagbehandeling van Parlan. Tijdens deze stageperiode heeft de student verschillende bevindingen gedaan.
Het is de student opgevallen dat er veel kinderen in de klas zitten. Het gevolg hiervan is dat er weinig tijd is voor individuele aandacht per kind. Het kind met ADHD kan moeilijk meedraaien in de klas door de kenmerken die gepaard gaan met ADHD, dit uit zich in snel afgeleid zijn, hyperactief gedrag vertonen, impulsief reageren, geen besef van de structuur van de schooldag hebben ,vaak om negatieve aandacht vragen en niet weten welke schoolopdrachten er gemaakt moeten worden.
Aan de hand van deze bevindingen zijn er hoofdvragen en deelvragen geformuleerd. De hoofdvraag van het onderzoek luidt als volgt: ?Hoe kan de SPH?er een bijdrage leveren aan het instromen van het kind met de diagnose ADHD in de leeftijdscategorie 4 tot en met 12 jaar in het regulier onderwijs aan de hand van het sociaal competentiemodel??
om je eigen tekst in te voeren. Klik hier op om je eigen tekst in te voeren.Klik hier op om je eigen tekst in te voeren.Klik hier op om je eigen tekst in te voeren.Klik hier op om je eigen tekst in te voeren.Klik hier op om je eigen tekst in te voeren.Klik hier op om je eigen tekst in te voeren.Klik hier op om je eigen tekst in te voeren.Klik hier op om je eigen tekst in te voeren.Klik hier op om je eigen tekst in te voeren.Klik hier op om je eigen tekst in te voeren.Klik hier op om je eigen tekst in te voeren.Klik hier op om je eigen tekst in te voeren.
om je eigen tekst in te voeren. Klik hier op om je eigen tekst in te voeren.Klik hier op om je eigen tekst in te voeren.Klik hier op om je eigen tekst in te voeren.Klik hier op om je eigen tekst in te voeren.Klik hier op om je eigen tekst in te voeren.Klik hier op om je eigen tekst in te voeren.Klik hier op om je eigen tekst in te voeren.Klik hier op om je eigen tekst in te voeren.Klik hier op om je eigen tekst in te voeren.Klik hier op om je eigen tekst in te voeren.Klik hier op om je eigen tekst in te voeren.

Resultaten en conclusie

door Mijn Naam
Om erachter te komen welke elementen uit het sociaal competentiemodel kunnen bijdragen aan de instroming van kinderen met ADHD in het regulier basisonderwijs, is er literatuuronderzoek gedaan. Het blijkt dat er drie kenmerken van ADHD zijn waarop de elementen van het sociaal competentiemodel toegepast kunnen worden: hyperactief, aandacht en impulsief. Alle drie de kenmerken van ADHD vertonen overeenkomsten en kunnen op dezelfde manier worden behandeld met behulp van het sociaal competentiemodel.
De hoofdelementen afkomstig uit het sociaal competentiemodel die een bijdrage kunnen leveren zijn de volgende aspecten (Slot & Spanjaard, 2016):
- Het probleemgedrag verminderen.
- De vaardigheden stimuleren en vergroten.
- Taken verlichten of verrijken.
- Protectieve factoren stimuleren en versterken.
- Stressoren en psychopathologie verminderen.

Onder de hoofdelementen vallen er een aantal sub-elementen die een bijdrage kunnen leveren (Slot & Spanjaard, 2016):
- Feedback geven (positief en negatief).
- Instructies geven (corrigerend, korte en stop).
- Gewenst gedrag voordoen en oefenen.
- Waarschuwingen geven.
- Sancties hanteren.
- Kinderen apart zetten.
De instroming van kinderen met ADHD in het regulier basisonderwijs
BRUSSEL - Klik op de tekst om hem aan te passen. Klik op de tekst om hem aan te passen. Klik op de tekst om hem aan te passen. Klik op de tekst om hem aan te passen. Klik op de tekst om hem aan te passen. Klik op de tekst om hem aan te passen. Klik op de tekst om hem aan te passen. Klik op de tekst om hem aan te passen. Klik op de tekst om hem aan te passen. Klik op de tekst om hem aan te passen. Klik op de tekst om hem aan te passen. Klik op de tekst om hem aan te passen. Klik op de tekst om hem aan te passen.
Klik op de tekst om hem aan te passen. Klik op de tekst om hem aan te passen. Klik op de tekst om hem aan te passen. Klik op de tekst om hem aan te passen. Klik op de tekst om hem aan te passen. Klik op de tekst om hem aan te passen. Klik op de tekst om hem aan te passen. Klik op de tekst om hem aan te passen. Klik op de tekst om hem aan te passen. Klik op de tekst om hem aan te passen. Klik op de tekst om hem aan te passen. Klik op de tekst om hem aan te passen. Klik op de tekst om hem aan te passen.

Stelling

door Mitchel Duijkers
De stelling die geformuleerd is voor het onderzoek van de student luidt als volgt: Om ervoor te kunnen zorgen dat kinderen met de diagnose ADHD kunnen instromen in de leeftijdscategorie 4 tot en met 12 jaar in het regulier basisonderwijs, moet de SPH?er de basisscholen voorlichten over het gebruik van psycho-educatie over ADHD en het sociaal competentiemodel?

Implementatie

door Mitchel Duijkers
De implementatie moet op verschillende niveau's gaan plaatsvinden (micro-, meso- en macroniveau). Op microniveau moet er meer structuur worden geboden voor het kind met ADHD door middel van pictogrammen en schema's.

Op mesniveau moet er een time-out ruimte worden aangeboden voor de kinderen met ADHD in het regulier basisonderwijs. Een time-out ruimte is een prikkelarme omgeving. De time-out ruimte heeft als functie dat een cliënt weer tot zich zelf kan komen. Het hoeft dan ook niet alleen als straf te dienen, wanneer een kind voelt dat hij te druk is kan hij of zij zelfstandig aangeven aan de leerkracht dat hij of zij behoefte heeft aan de time-out ruimte. Overigens kan de time-out ruimte ook dienen als ?straf?. Daarnaaast moet psycho-educatie worden gegeven aan leerkrachten en ouders over ADHD en het sociaal competentie model