Partena klant uit waardering voor de extra inspanningen

2

Even paniek door defect aan koffiemachine

3

Woorden van dank voor IT, LOG, FO, FIN en CC

4 tem 127

Het weer
Zon en wolken
Temp: 22 C
Wind: N3
Zaterdag 13 november 2010 - extra editie

Partena maakt het waar

Een grootschalige panne binnen de ziekenfondswereld zorgde voor de nodige uitdagingen binnen het ziekenfondsmilieu. Een overzicht.
door onze reporter ter plaatse
GENT - In de week van 1 november werd de ziekenfondswereld getroffen door een nooit eerder mee gemaakte systeempanne. Noodgedwongen werd de beslissing genomen om grote delen van Partena ziekenfonds te sluiten.
Tijdens het weekend van 6 en 7 november werd meer en meer zekerheid gegeven rond het opnieuw startklaar krijgen van het systeem op 8 november. De medewerkers werden ingelicht en staken vanaf maandag 8 november hun schouders onder de opmaak van een grootschalige inhaalbeweging. Op maandag werd immers duidelijk dat door het sluiten van de operationele diensten aanzienlijke achterstanden werden opgelopen in alle productlijnen. Gezamenlijk werd beslist om extra prestaties te leveren om de achterstanden weg te werken.
Van maandag tot woensdag werden de eerste inhaalbewegingen gemaakt. Snel werd beslist om ook op 11, 12 en 13 november te werken. Een verlengd weekend werd omgeruild voor een weekendje klantenintiem werk. Getuigen ter plaatse gaven mee: "dat het ne keer wijs werken is zonder telefoon. Ge ziet het werk zo vooruit vliegen. Tis wijs dat we met zo veel zijn". Het is duidelijk dat de inzet van 48 medewerkers op donderdag, 48 op vrijdag en een keine 20 op zaterdag zijn resultaten afwierp.
Op vrijdag deed Stefaan Lauwers een plaatsbezoek in de Lieven Bauwensbuilding, waar de kern van de inhaaloperatie gebeurde. Zijn eerste reactie: "Ik heb deze morgen mijn tour gedaan. Veel enthousiasme, men gaat voor zijn/haar klant, voor zijn werk, men helpt zijn collega (klantendienst en front in tarificatie). Fantastisch om zien." Ook de thuiswerkers en collega's uit Brussel waren betrokken bij de inhaaloperatie. Wat niemand op voorhand uitsprak is uiteindelijk op zaterdagavond waarheid geworden. Alle klantkritische processen staan
opnieuw binnen norm. Maandag worden de laatste afspraken gemaakt. Het is echter nu al duidelijk dat de crisis bezworen is in Gent. Gevraagd naar een reactie stelt de directie dat "ze fier is op de ploeg competente en enthousiaste medewerkers die dit alles waarmaakten. Op één week tijd kunnen voorzien in een totale wegwerking van de achterstand is ongelooflijk."

Competenties merkbaar te Gent

door nog een reporter ter plaatse

GENT- Partena ziekenfonds & partners investeerde de voorbije weken in het kenbaar maken van de nodige competenties om het verhaal van Ubeon Go waar te maken en uit te stralen. Burgemeester Termont was nog niet op de hoogte van deze actie. Verscheidene signalen aan hem gericht brachten echter aan het licht dat er een meer dan verhoogde competentie graad merkbaar was binnen Partena ziekenfonds. Naar een reactie gevraagd aan Valerie Thoen stelt zij inderdaad dat 'het bemoedigend is om te zien hoe medewerkers zichzelf geven om het beste te voorzien voor hun klanten. Onder andere de competentie van eigenaarschap, duurzame en respectvolle samenwerking en zeer zeker doelgericht werken was sterk merkbaar de voorbije week. Partena medewerkers toonden nog maar eens wat competente en enthousiaste medewerkers zijn".
Medewerkers zetten massaal hun schouders onder inhaalbeweging
GENT- Meer dan 100 dagen werden de voorbije drie dagen gepresteerd door Partena medewerkers. Dit was nodig om de achterstanden opgelopen door een systeempanne weg te werken. Dit alles liep zeer gesmeerd. Op 11, 12 en 13 november werd gewerkt tussen 7u en 18u. De resultaten zijn gekend en bereiken stilaan interne en externe klanten hun oren. De operationele diensten staan er op om een speciaal dankwoord te voorzien aan de collega's vanuit de kantoren en klantendienst die hun steentje kwamen bijdragen in het terugbetalen
van dokterszorgen. Door financien (Katrijn) was het mogelijk om reeds op vrijdag meer dan 600.000 euro richting rekening van de klant te sturen. En uiteindelijk wordt ook in het licht gesteld dat de collega's van IT meer dan bereikbaar waren om problemen en akkefieten daadkrachtig op te pakken en lossen. "Een vlotte samenwerking die we moeten vasthouden" wordt intern gehoord.

Pizza index overschreden

door een etende reporter ter plaatse
GENT - Sinds jaar en dag is Pizzeria Roma actief in Gent. De mysterieuse bestelling van meer dan 50 pizzas op 11 november deed hen even twijfelen aan hun wakker zijn. Was er een flauwe grappenmaker aan de slag? Niets van, uiteindelijk verzorgden ze voor Partena meer dan 100 pizza's over de drie voorbije dagen. Eters ter plaatse bevestigen dat 'het lekker was, maar dat ge d'er wel enorm veel dorst van krijgt'. Water,koffie en frisdrank was dan ook noodzakelijk en voor handen.

Groene stand van zaken aanwezig in Partena

door alweer een reporter ter plaatse
GENT - Op zaterdagavond kunnen de operationele medewerkers van Partena ziekenfonds laten weten dat alle processen opnieuw binnen norm zijn. Begin deze week was dit nog moeilijk te geloven maar officiele bronnen bevestigen het signaal. Insiders weten dat Partena medewerkers maandag via enet een update lezen van de stand van zaken van de belangrijkste processen. Een opsomming doen is onbegonnen werk. Toch is het meer dan de moeite te delen dat de tarificatie bezig is van 9/11, alle vertrouwelijken en IB's verwerkt zijn, de aanvragen medisch adviseur staan dag op dag, alle mutaties zijn bijgewerkt, aanvragen tot OMNIO en VKR staan opnieuw binnen norm, facturen te betalen aan derden staan op 26/10, hospitalisatiefacturen terug te betalen aan klanten zitten aan 4 november. Kortom WAAW. Een niet te bevestigen gerucht doet de rond dat binnen de landsbond de directie van zijn stoel viel toen ze de resultaten van Partena ziekenfonds hoorden.