Steeno breid uit.

Schip gevonden aan de boelgische kust.

Nys weer op de fiets.

Het weer
Zon en wolken
Temp: 22 C
Wind: N3

overshootday Doe mee!

Hoe veel ben jij bezig met de aardopwarming? DE gemiddelde voetafdruk van een belg. Zijn we goed bezig?
Wat kunnen we doen tegen de opwarming van de aarde.
door Remy en matteo
Earth Overshoot Day, de dag dat we de draagkracht van de aarde overschrijden, in 2017 op 2aug.
Elk jaar berekent het Global Footprint Network de Earth Overshoot Day: de dag wanneer de menselijke consumptie van natuurlijke hulpbronnen de capaciteit van wat de aarde in één jaar tijd kan produceren, overschrijdt. "Deze datum symboliseert zo de uitputting van het "natuurlijk budget" dat we jaarlijks beschikbaar hebben: we stoten meer koolstofdioxide uit dan onze bossen en onze oceanen kunnen absorberen, we halen meer vis uit de zee en kappen meer bomen dan er jaarlijks kunnen bijgroeien", zegt Matteo Vandendriessche van WWF België
Vroeger was de natuur steeds in staat zich te herstellen en de menselijke consumptie te compenseren. Sinds het begin van de jaren '70 van de vorige eeuw werd een kritische drempel overschreden. Sindsdien overtreft de consumptie wat de aarde jaarlijks kan produceren en stoten we meer CO2 uit dan diezelfde aarde kan absorberen. De mensheid leeft dus boven zijn stand en de klimaatverandering is daar het meest dramatische voorbeeld van. Bovendien vormt de uitstoot van broeikasgassen het grootste aandeel in de ecologische voetafdruk: nu 60%.
We hebben 1,7 aardes nodig om aan de huidige consumptietrends van de groeiende wereldbevolking tegemoet te komen. En als we op dezelfde manier verder doen zullen dat, voor de helft van deze eeuw, twee planeten zijn. De gevolgen van deze ecologische overbesteding worden duidelijk over ter wereld: ontbossing, droogtes, verwoestijning en erosie, zoetwatertekorten, verlies van biodiversiteit en de ophoping van broeikasgassen in de atmosfeer en de oceanen.
Dat hoge cijfer is een gevolg van een grote CO2-uitstoot, een overdaad aan verharde wegen en bebouwing en een hoge voetafdruk voor landbouwgewassen (waaronder zowel voedselgewassen, diervoeder als textiel). Daartegenover beschikt België slechts over een kleine biocapaciteit om al die grondstoffen zelf te produceren of het afval en de CO2 te verwerken.

Tip tegen vervuiling van voertuigen.

door Remy Vandesteene
Brussel
U Koning auto uit de steden weren: uit een nieuwe internationale studie blijkt dat dé beste oplossing om de luchtvervuiling tegen 2050 terug te dringen. Mensen aanmoedigen hun auto te laten staan en het openbaar vervoer of de fiets te gebruiken, is volgens de onderzoekers van de universiteit van Californië en het Institute for Transportation and Development Policy de makkelijkste en tegelijk de meest effectieve manier om de klimaatverandering aan te pakken.
Foto: ecologische voetafdruk.
Er zijn vele oplossingen voorhanden om het probleem aan te pakken: massaal overstappen naar hernieuwbare energie, verminderen van de consumptie, kiezen voor een vleesarm dieet, overstappen naar een circulaire economie op basis van recyclage en hergebruik, herdenken van het leven in de stad, groene mobiliteit stimuleren en groene gewoontes fiscaal belonen.
Ook in eigen land is er nog veel werk om de uitstoot te verminderen. Zo moet het beleid tegen ontbossing versterkt worden, zowel in eigen land als via onze consumptie in andere landen. En we moeten een strategie uitbouwen ter promotie van plantaardige voeding. Naar 2050 toe hebben we een lange termijn klimaatplan nodig. Op korte termijn vraagt Europa ook dringend een klimaat- en energieplan op te stellen voor 2030.

Hoe is jouw lyfstyle?

door Remy Vandesteene.
. Wil u dit jaar eens niet voorbij zien glippen, vooraleer er van al die 'goede voornemens' ook maar iets in huis gekomen is? Dan maakt u best maar meteen plannen. Wat zijn de dingen die je absoluut wil bereiken? Hoe wil jij dat jouw leven eruit ziet? Stel voor jezelf een aantal bevattelijke doelen op én vul die wensen aan met een concreet actieplan.

Tip om goed te slapen in uw woning.

door Matteo Vandendriessche
Een invloed op de kwaliteit van de nachtrust, met als gevolg vermoeidheid en slapeloosheid. Dit doet afbreuk aan onze intellectuele prestaties en sociale relaties, en tast de kwaliteit van ons werken privéleven aan. Op termijn is er een risico op
hart- en vaatziektes en een verzwakking van het afweersysteem.
Psychologisch gezien veroorzaakt geluidsoverlast vaak veranderingen in het sociaal gedrag. Het werkt agressie in de hand en draagt bij tot een gevoel van verlatenheid. Lawaai vermindert ook de oplettendheid. Studies tonen aan dat er in lawaaierige fabrieken vier keer meer ongelukken gebeuren.