Je eigen krant maken!2/3

Druk je krant af en deel hem uit!


3

Stuur je krant door naar anderen


4/5

Het weer
Zon en wolken
Temp: 22 C
Wind: N3
Dinsdag 4 November 2008 | zelfkrantmaken.be , je eigen krant maken, sinds 2008 | Gratis editie

Verhaal: Ellis en Bernie

Dit is het verhaal van Ellis en Bernie in WO II. Bernie werkte toen voor de Joodse Raad.
Door Britney Flaisie
De Joodse Raad vindt plaats aan de Nieuwe Keizersgracht 58 in Amsterdam.
De Joodse Raad is een was een op initiatief van de Duitse bezetter. Via de Joodse Raad gaf de bezetter bevelen aan de Joodse gemeenschap en haar leiders, zodat de instantie tot een doorgeefluik van de anti-Joodse maatregelen werd. In september 1943 werd de leiding van de Joodse Raad naar het concentratiekamp Westerbork afgevoerd en hield de raad dus de facto op te bestaan.
De leden van de Ereraad waren: mr. M. Bosboom was voorzitter, J. Voet was secretaris, D. Heijmans was adjunct-secretaris en penningmeester, dr. B. Karlsberg, prof. dr. S. Kleerekooper, drs. A.E. Marcus, mw. drs. J. Nordheim-van Amerongen,
mw. mr. C. van Rhijn-Leydesdorff,
drs. I. Spangenthal,
S. Aardewerk,
J. Weisz,
S.A. Hertzberger,
S.M. Vreedenburg,
In de eerste helft van 1942 moest de Joodse Raad meewerken aan de deportatie van duizenden Joden naar werkkampen in Nederland. Eerst ging het alleen om werklozen, later ook om mensen die een baan of eigen zaak hadden. In juni 1942 werd de Raad meegedeeld dat 600 Joden per dag naar Kamp Westerbork moesten, om vandaar naar "een, onder politietoezicht staande, werkverruiming in Duitschland" te worden vervoerd.
De betrokkenen werden door de Zentralstelle geselecteerd; de namen werden vervolgens aan de Raad voorgelegd, die dan medewerkers van de Raad en andere onmisbare personen mocht schrappen. Later, op 2 en 3 oktober 1942, werden in een landelijke ophaalactie ruim 5.000 mannen uit diverse Joodse werkkampen en hun gezinnen, bij elkaar ruim 12.000 mensen, naar Westerbork overgebracht.

Welke taken had de Joodse Raad?

Door Britney Flaisie
In de Joodse Raad moeten ze allerlei klusjes doen. Ze komen bij mensen thuis om hun bagage te helpen inpakken. Dat is best lastig, want ze mogen maar 1 koffer of rugzak meedoen. Alles moet hierin kunnen: kleren, deken, beddengoed, bord, beker en een lepel. Ze doen nog andere taken. Kaarten sorteren van joodse gezinnen die een oproep voor Polen krijgen. Lijsten maken van de mensen die voorlopig nog niet op transport hoeven.
De Joodse Raad
De Duitsers verplichtten de Joden om een raad op te richten zodat er in kaart kon worden gebracht waar de Joden woonden. Het enige doel van de Duitsers was om sneller inzicht te krijgen in wie op transport kon worden gezet.

Waarom schakelen ze de Joden in?

Door Britney Flaisie
Om te weten en de Joden veel gemakkelijker te vinden. Dan weten zij waar de Joden verblijven. Ze kunnen hun gemakkelijker lokken dan de Duitsers.

Waarom werkte Bernie voor de Joodse Raad?

Door Britney Flaisie
Hij heeft gehoord dat mensen die bij de Joodse Raad werken voorlopig niet mee op transport hoeven . Dat geldt ook voor hun familie. Als Bernie bij de Joodse Raad werkt is hij en zijn familie voorlopig veilig.