- Prof. Aronson -
De vader van de Jigsaw-Methode

Group work

Filmpje:

https://www.youtube.com/watch?v=KzJpVE-fQeE

Het weer
Buien
Min 3 ┬░C
Max 9 ┬░C
Activerende sessie Jigsaw- maandag 20 november 2017

De Jigsaw-methode

De Jigsaw-methode is al verschillende jaren een veelgebruikte werkvorm binnen de klasomgeving.
In wat volgt bespreken we
het ontstaan ervan.
Het oorspronkelijke idee is afkomstig
van E. Aronson die in 1971 het concept van de Jigsaw-methode tot stand bracht. Hij was psycholoog aan de universiteit van Texas.
Aan de basis van zijn methode lag de desegregatie in de VS tussen 1964-1974. Hij kreeg de vraag om advies te geven over hoe studenten van verschillende origine op een gezonde manier en zonder onderling vijandig gevoel kunnen samenwerken. Hij ontwikkelde een strategie, waarbij alle studenten binnen een groep evenveel inbreng hadden, met als doel de intergroeprelaties te verbeteren en zo ontstond de jigsawtechniek (Febe, 2014).
In deze setting bestaat de groep uit zes leden. Samen krijgen ze een werkstuk dat wordt opgedeeld in zes secties. Zodra elk lid zijn sectie gelezen heeft, vormen de leden met dezelfde sectie een nieuwe groep. Binnen deze nieuw gevormde groep wordt de specifieke sectie besproken en verder uitgediept. Daarna keert elk lid terug naar zijn eigen team waar hij zijn sectie uitvoerig zal bespreken.
Enkele jaren later, in 1994, ontwikkelde Slavin ?Jigsaw 2? waarbij gewerkt wordt in groepen van 4 of 5 leden.
Hier krijgen de leden geen eigen sectie maar lezen alle studenten hetzelfde werkstuk waarbij elk lid een onderwerp krijgt en hij/zij hierin expert moet worden. Na het lezen zetten de experten die hetzelfde thema kregen, zich samen om hun gemeenschappelijk onderwerp te bespreken en hierover te discussi├źren. Ze keren hierna terug naar hun eigen groep om deze informatie aan hun teamleden aan te leren. Vervolgens vindt er een test plaats over alle besproken onderwerpen (Sahin, 2010).
Er zijn nog andere jigsaw-methodes ontworpen. Met name: Jigsaw III (Stahl), Jigsaw IV (Holliday) en Reverse Jigsaw (Hedeen), maar dit brengt ons te ver binnen deze literatuurstudie. Al deze methodes zijn bovendien gebaseerd op het onderzoek van E. Aronson (Febe, 2014).

Het verloop in verschillende stappen

Stap 1:
Eerst en vooral is het belangrijk dat de leerkracht de klas verdeelt in groepjes van vijf à zes personen.

Stap 2:
Bij elke groep wordt een groepsleider aangeduid. Dit kan de leerkracht beslissen, maar de leerlingen kunnen dit ook onderling bepalen.

Stap 3:
De leerkracht verdeelt de les van die dag in verschillende leerstofdelen.

Stap 4:
Om de informatie goed te verwerken, krijgt elke peergroep een deel van de leerstof om te lezen.

Stap 5:
Na de verdeling krijgen de leerlingen genoeg tijd om hun deel minstens tweemaal te lezen.

Stap 6:
Vervolgens worden de verschillende groepen van elkaar los gemaakt en gaan de leerlingen met dezelfde leerstof samenzitten. In deze expertgroep kunnen de leerlingen overleggen wat ze gelezen hebben.
Jigsaw, een specifieke vorm van groepswerk
Stap 7:
Wanneer je als leerkracht merkt dat de leerlingen klaar zijn, gaan de experten terug naar hun oorspronkelijke groep.

Stap 8:
Elke expert geeft in de oorspronkelijke groep een presentatie over zijn/haar onderwerp aan de andere leden van zijn/haar groep.
Stap 9:
Als leerkracht moedig je de andere leerlingen aan om vragen te stellen aan elkaar en kritisch te zijn. Daarnaast houdt de leerkracht een oogje in het zeil en controleert hij/zij of er geen problemen zijn binnen de groepen.

Stap 10:
Na het doorlopen van de bovenstaande stappen kan de leerkracht bijvoorbeeld een test opstellen om te kijken of alle leerlingen de ingeoefende leerstof begrijpen (Network, 2000-2017).

Randvoorwaarden

Jigsaw is een specifieke vorm van
groepswerk, waarbij een grote organisatorische voorbereiding vereist is. Het is belangrijk dat de leerkracht een begeleidende rol aanneemt bij het uitvoeren van de Jigsaw-methode. Tijdens het groepswerk is het belangrijk dat de leerkracht nagaat dat elke groep een evolutie doorloopt. Tijdens de discussiegroepen observeert de leerkracht de manier van samenwerken door o.a. de sterktes en zwaktes van de groep te omschrijven.

De voor- en nadelen van deze methode

Voordelen:
-
- De jigsaw-methode is gemakkelijk hanteerbaar als leerkracht.
-De leerlingen ervaren ook voordelen bij het gebruik van de Jigsaw-methode. Ze oefenen onder andere op self-teaching door de leerstof zelf te leren en uit te leggen aan hun medeleerlingen. (Network, 2000-2017)
-De leerlingen krijgen elk een eigen visie of opvatting over de leerstof.
- Doordat ze in groep samenwerken om een deel van de leerstof te verwerken wordt er automatisch aan discussies, problemsolving en leren gedaan.

Nadelen:
-Het is moeilijk voor de leerkracht om juist in te schatten of elke student een evenwaardige bijdrage geleverd heeft in de discussiegroepen.
-Niet iedereen voelt zich even veilig bij het geven van een presentatie.