De Kelt

De Kelt

De Kelt

Het weer
Zon en wolken
Temp: 22 C
Wind: N3
Dinsdag 4 November 1456 | De Kelt

De Kelt

Wij zijn de Kelten! Wil je weten wie we zijn?
Asterix
Met Kelten wordt een verzameling volkeren en stammen aangeduid die gedurende het millennium vóór het begin van onze jaartelling en de eeuwen daarna een Keltische taal spraken
Het is dus primair een linguïstisch begrip. Een Kelt was een spreker van een Keltische taal.
Hun voorouders verspreidden zich vanuit een kerngebied in Centraal-Europa zowel in westelijke als oostelijke richting. Rond het begin van onze jaartelling bevolkten Keltische stammen de Britse Eilanden, Gallië, het Iberisch Schiereiland en delen van Midden-Europa en de Balkan. De Keltische talen behoren tot de Indo-Europese taalfamilie.Kenmerkende elkaar opvolgende Keltische culturen zijn de Hallstatt-cultuur,
de La Tène-periode gevolgd door de Gallo-Romeinse periode en ten slotte de periode van de Keltische naties tot op heden
De volkeren die nu collectief benoemd worden als 'de Kelten' werden in klassieke bronnen ook aangeduid als 'Galli' (Romeinse historici) of 'Galatae' (Griekse bronnen en Polybius). Deze benamingen werden door schrijvers uit de 1e eeuw v.Chr. gezien als synoniemen voor het Griekse 'Keltoi' en het Latijnse 'Celtae'. Zo schreef Julius Caesar over de inwoners van Gallië: "Wij noemen hen Galliërs, maar in hun eigen taal noemen zij zichzelf Kelten." (Qui ipsorum lingua Celtae, nostra Galli appellantur).

De naam 'Kelt' is in veel geografische en andere namen terug te vinden, hoewel niet altijd even herkenbaar. Meest waarschijnlijk is de naamgeving afkomstig van de Griekse historici Hecataeus van Milete en Herodotus uit de 5e eeuw v.Chr.; zij noemden het volk dat aan de La Tène-cultuur was verbonden, en met wie zij handel dreven, Keltoi.[1] Dit werd later overgenomen door de Romeinen.
Sommige hebben als stam wal, zoals:
Wales
Cornwall
Wallonië
Andere hebben als stam gal, zoals de volgende.
Gallië, de oude naam van Europa tussen de Rijn, de Alpen en de Pyreneeën
Galicië (Spanje)
Galicië (Polen)
Galatië, een Keltisch koninkrijk dat thans in Turkije ligt
(Ankara was aanvankelijk de Keltische stad Ancyra)

Ontdekkinsreis

Leslie Lima de 14de
Publicatie - "De Kelten" - schrijver van dagboek Leslie de 14de...
Ik ben Leslie de 14de en heb de eer de kapitein te zijn van dit schip ( The Celtic Warriow ). Waar we naartoe gaan weten wij niet en dat baart de bemanning geen zorgen want we gaan immers op 'ontdekkingsreis' wat we zoeken zijn nieuwe voedingswaren en nieuwe uitvindingen die handig kunnen zijn voor ons. Na ongeveer 4 maanden komen we aan op voor ons nog onbekend terrein. Ik ben de kapitein dus ik beslis om op land te gaan, de reden? Van mijn bemanningsleden zijn er 7 die last hebben van scheurbuik en 2 overledenen dus je kunt wel stellen dat het met de hygiëne niet 'meer' zo goed zit. Na een lange wandeling door een soort van woud zien we eindelijk bewoners. De bewoners zijn met veel meer dan dat wij zijn en we werden meteen gevangen genomen. Ik als kapitein werd het hardst aangepakt en werd meegenomen naar een aparte cel vol botten. Wat je, je nu afvraagt is : Is hij bang? Jazeker, liet ik het zien? Neen ik moest mezelf sterk houden als ik enige kans op overleven wou maken.
Dit is de kop voor de foto hieronder
Na ongeveer 1 dag in de cel te hebben gezeten, werd ik ondervraagd. Tuurlijk was men argwanend over ons bezoek maar ook zeer nieuwsgierig. Tijdens de ondervraging vertelde ze mj dat 2 van mijn bemanningsleden overleden werden maar ze de andere 5 konden genezen. Toen ik dat hoorde wist ik echt niet of ik nu gelukkig of verdrietig moest zijn, een ding wist ik wel ik was volledig in shock. Hoe in schepensnaam konden ze hun genezen want dat was praktisch onmogelijk. Ze droegen geen kleding en waren dus zeer blij toen ik hun aanbood om dat te vertellen in ruil voor 'Het Scheurbuik Medicijn'. en gelukkig genoeg voor mijn vrijlating.
Zij kregen zijde en leer, wij kregen medicatie, voedsel voor onderweg en we wisselen handige wapens uit. Vrijgevig waren ze zeker. Op de terugweg sliepen we allemaal samen op het benedendek. Onderweg worden er niet al te veel problemen vastgesteld alleen een piratenschip maar gelukkig waren wij het doelwit niet. Tuurlijk ben ik de kapitein en heb ik wat meer luxe, maar wat voor luxe is er op een schip? Juist ja, geen ik krijg alleen als eerste voedsel, en ik slaap apart. Eindelijk komen we terug aan in ons thuisland waar we worden ontvangen als koningen. Het leek alsof ze niet hadden verwacht dat we het zouden overleven maar we lieten zien dat we in staat zijn van grootse dingen.

Feestdagen

Obelix
Het religieuze jaar was in vieren verdeeld door telkens een belangrijke overgangsdag, waarop werd feestgevierd, meestal meerdere dagen. Deze speelden een rol in de Keltische mythologie:
Samhain of Halloween: de vooravond van 31 oktober, als einde van het jaar en begin van het nieuwe.
Imbolc: de vooravond van 1 februari, gewijd aan de vruchtbaarheidsgodin Brigit.

Cultuur

Asterix
De Kelten hebben nooit een politieke eenheid gevormd. Integendeel: ze bestonden uit verschillende stammen die elkaar vaak juist bestreden. Die verdeeldheid kwam Julius Caesar goed uit bij zijn verovering van Gallia. Het is ook niet duidelijk of de Kelten zichzelf Kelt noemden, want dat is de naam die de Grieken hen gaven. Het komt van het Griekse woord 'Keltoi' wat 'Barbaar' betekent. De Romeinen noemden hen Galli.(In De Bello Gallico beschrijft Caesar dat ze in hun eigen taal Celtae, en in de Romeinse taal Galli worden genoemd.) De Kelten maakten vaak gebruik van reeds van voor hun opkomst daterende megalithische bouwwerken[bron?] om er hun eigen rituelen uit te voeren bijvoorbeeld in de steenkringen in Carnac, Frankrijk en in Stonehenge in Wiltshire, Verenigd Koninkrijk. Daarnaast hadden ze ook heilige bomen, waterbronnen en andere natuurlijke plaatsen die een rol speelden in hun religie.