watervervuiling in het binneland

watervervuiling in Europa

watervervuiling buiten Europa

Het weer

woensdag 9 februari 2011

watervervuiling overal

op woensdag 9 februari
ging SFB melle naar het liedermeerspark. het was een leerrijke uitstap. Zo ontdekten ze alle natuurvervuiling
door Charlotte Standaert
MELLE- de leerlingen van SFB melle gingen op woensdag 9 februari naar het liedermeerspark daar konden ze de watervervuiling aanschouwen en zien hoe erg het allemaal wel was! Ze meetten ook hoe vervuilt het was
Er waren ook al sluikstorters geweest ze zagen hoeveel zakken huishoudafval en piepschuim en nog veel meer afval er lag.ze waren verbaast en stonden met hun mond open. Ook de politie was aan het werk om sluikstorters te betrappen. De SFBers maakten een zoektocht in het park en verzamelde wat papiertjes en flesjes maar ook tuinhandschoenen, een (lege) portefeuille, speelgoed.
voor deze gelegenheid interviewde we een SFBer
WAT VOND U VAN DIT ERG VERVUILD NATUURDOMEIN? ik vond het er erg vuil en ook het water was er erg vervuild want dat hebben we zelf mogen meten. maar ook enkele kinderen waren onder de indruk van het sluikstorten en van de politie die dat zo zwaar kon beoeten. WAT DEDEN JULLIE PRECIES? we maakte een zoektocht in groepjes want van de leerkrachten hadden we een boekje met foto's meegekregen zo geraakten we de weg niet kwijt.
onderweg moesten we opdrachten doen bv. meten hoe vervuild het water was. en we zochten afval. WAREN JULLLIE ONDER DE INDRUK? ja zeker, Het was erg om te weten hoe erg vervuild het daar wel niet was maar ook en vooral omdat velen beseften dat dit niet alleen daar in het liedermeerspark zo erg is maar in heel de wereld zo was. zowel het vijfde al het zesde stond met de mond open. ALVAST BEDANKT VOOR DE TIJD DIE U IN DIT INTERVIEW WILDE STEKEN
jullie zien hoe enthousiast de SFBers zijn. maar dit was niet de enige activiteit die ze deden. zo kwam clown rocky ook al langs met de milieushow ook het mosmannetje kwam al langs en nog veel meer.
Dit kadert allemaal in het MOS- project dat staat voor Milieu Op School. u hoort ongetwijfelt nog over onze milieu propere SFBers

watervervuiling in Europa

door Charlotte Standaert
Rivieren, meren en andere zoete wateren in Europa worden vervuild door menselijke activiteiten. Soms is de vervuiling afkomstig uit andere landen, soms is ze het resultaat van binnenlandse activiteiten. De sectoren landbouw, industrie en huishoudens zijn allemaal verantwoordelijk voor de vervuiling van het water. Een blijvend zorgenkindje vormt het rioleringsstelsel in Europa. De komende decennia zijn miljardeninvesteringen nodig om het rioolwater grondig te blijven zuiveren, en regenwater te scheiden van gewoon afval


overal vervuild
nederland- 'Schoon water voor elk kind'. Onder dat motto organiseert VN-kinderrechtenorganisatie Unicef in Nederland een grote actie om extra aandacht te vragen voor het feit dat kindersterfte als gevolg van vuil drinkwater en slechte sanitaire voorzieningen nog steeds een groot probleem is. In de nieuwe campagne spelen blauwe drinkrietjes een belangrijke rol. In een oplage van honderdduizenden worden ze over het land verspreid.

maar ook goed nieuws: Zo schön en blau als de Oostenrijkse componist Johan Strauss de Donau in zijn beroemde wals beschreef, is de rivier allang niet meer. Maar volgens de ICPDR, een internationale organisatie die het milieu in en om de Donau in de gaten houdt, verbetert de waterkwaliteit sinds 2001 zienderogen.


door Charlotte Standaert
Verstedelijking en groei van de industrie heeft de vervuiling van de Vietnamese rivieren doen stijgen tot een alarmerend niveau. Na een recent schandaal rond een Vietnamese producent van monosodium glutamaat (msg), lijkt de ernst van de situatie door te dringen.

watervervuiling over de hele wereld

door charlotte standaert
De VN gaan een groot drijvend eiland van samengeklonterd plastic afval onderzoeken. De milieuafdeling van de Verenigde Naties (UNEP) wil in december vanuit San Francisco een onderzoeksschip sturen naar de drijvende vuilnisbelt die midden in de Stille Oceaan is ontstaan uit voornamelijk plastic afval. De kunststof 'archipel' wordt door oceaanstromingen bijeengedreven en zou schadelijk zijn voor zeedieren
******************************

Nee, dit is geen vuilnisberg, maar een rivier. In de flink vervuilde Filipijnse hoofdstad Manilla is dit uitzicht de normaalste zaak van de wereld voor de omwonenden van de kreek. De schokkende foto - waarop de rivier door het afval niet meer te zien is, dook op bij het Water Forum in Istanbul, weet het Britse blad The Sun.