Villa LA

Villa NYC

.......VILLA......
HOLLYWOOD

Het weer
Buien in Meppel
Temp: 8 C
Wind: 18 km/u
Maandag 4 December 2017 | LIMITED EDITION ARCHITECTUUR |

Is architect zijn zo saai?

De limited edition... Daar zijn we dan. Maar vandaag hebben wij een special guest: Meneer van Esch. Hij neemt ons mee in de architectenwereld.
Ylone & Camilla
MEPPEL-Ja, in Meppel. De plaats waar alles gebeurd. Ylone en ik moeten een interview houden met persoon met een beroep die wij hebben gekozen. Wij hebben Architect gekozen.
Is Architect zijn zo saai? Nee toch? Nou wij vinden van niet. Vandaag zijn wij erachter gekomen dat het meer inhoud dan alleen maar met een potloodje en een geo-driehoek huisjes tekenen.


De architect doet meer dan uw ideeën voor de woning naar een plan vertalen. Hij is uw adviseur, vertrouwenspersoon en technisch specialist doorheen het hele bouwproject. Ga dan ook niet over één nacht ijs in het kiezen van de ontwerper.
Het eerste wat de architect voor u doet is een voorontwerp uitwerken op basis van de informatie en ideeën die je hem verschafte. Maar aan die eerste taak gaat al een heel proces vooraf: de kennismaking en het kiezen van de architect. Doe dit met zorg en neem er tijd voor.

Spreek met verschillende architecten af ? liefst op basis van eerder werk dat je gezien hebt of via mond-aan-mondreclame - en kies die man of vrouw bij wie je het beste gevoel had. Er moet een klik zijn.
.En dan even iets over ons.
Ik ben Camilla en ik ben 15 jaar oud en zit op Csg Dingstede in Meppel in M4. Ik weet nog niet wat ik wil worden, maar architect sprak mij het meest aan, want vanaf vroeger tot heden doe ik al aan ontwerpen van gebouwen en tekenen en inrichten noem maar op. Ik onderzoek samen met Ylone het vak Architect(uur).
Zij zit ook in M4 en dit is voor ons het examenjaar. Extra spannend dus, maar wel een hoop gedoe. Als ik slaag, wil ik graag weten of dit is wat ik graag wil doen/beoefenen later
Nou hallo! Ik ben Ylone en ik ben 15 jaar oud. Zoals u net heeft gelezen zit ik ook in M4 van het Csg Dingstede in Meppel in het examenjaar. Het is erg spannend en moeilijk qua beroepenkeuze. Ik weet nog niet wat ik wil worden en het is ook erg lastig om daar zo achter te komen, want ik zou graag vaker stage willen lopen zodat ik wat meer weet over bepaalde beroepen zodat ik later geen spijt heb van wat ik dan beoefen. Architect sprak mij wel aan omdat ik creatief ben en van ontwerpen houd.

Architect

door Y&C. Bericht 2A
Ontwerpen

Eenmaal je een contract met de architect hebt afgesloten kan hij zich aan zijn ontwerptaak zetten. Na een voorontwerp waarin hij zijn ideeën in hoofdlijnen uitwerkt, werkt de architect het definitief ontwerp uit. Bedoeling is dat het voorontwerp via onderling overleg voldoende uitgeklaard is voordat de architect aan het definitieve ontwerp begint.
Het gebeurt wel eens vaker dat bouwplannen niet helemaal binnen de geldende bouwvoorschriften vallen. In dat geval kan de architect overleggen met de dienst ruimtelijke ordening om na te gaan welke afwijkingen voor het bestuur aanvaardbaar zijn. Dergelijke afwijkingen vragen meer administratieve rompslomp, de architect neemt die voor zijn rekening.

Vergunningsaanvraag

Wanneer het definitieve ontwerp op punt staat, zorgt de architect voor de opmaak van het dossier voor de stedenbouwkundige aanvraag.
Villa villa villa...
MEPPEL-1. Welke opleiding heeft u gedaan? (Mbo/Hbo en welke richting?)
"Ik heb HAVO gestudeerd op Dingstede en ben daarna naar de HBO op Windesheim gegaan in Zwolle. Toen heb ik ....bouwkunde.gekozen. Daarna heb ik een pre master en master gedaan. Dan nog 2 jaar werkervaring op doen en dan ben je een echte architect." Het was een moeilijke opleiding , want je hebt lange dagen. Lorenzo is architect geworden, omdat hij altijd creatief bezig is en hij houd van verschillende soorten gebouwen en hij vind het heel indrukwekkend om te zien. Waarom hij zijn werk leuk vind is omdat hij
net al zei dat hij creatief bezig is met verschillende gebouwen en zijn fantasieën gebruiken.
Wij vroegen hem wat een architect nou eigenlijk doet.
"Ik bedenk niet alleen ontwerpen voor huizen, ik vraag ook vergunningen aan voor het bouwen, ik moet een uitvoeringsdossiers opstellen, offertes controleren en regelmatig bij de werf kijken en nagaan of alle plannen goed lopen." Aldus Lorenzo. Zijn motivatie is zijn passie. Hij heeft een doel en gaat er ook daadwerkelijk helemaal voor. We vroegen hem ook nog even of hij op papier werkt of digitaal. De schetsen gaan met potlood en de rest digitaal. Het was een leerzaam interview!

Bericht 2C

door Y&C
nauwgezet op te volgen. Dat betekent dat hij de werf regelmatig bezoekt en nagaat of de aannemer de werken volgens de plannen en de regels van de kunst uitvoerde. Verder zoekt de architect mee naar oplossingen voor eventuele problemen en controleert hij of de aannemer de vooropgestelde timing respecteert.

Oplevering
De architect blijft aan uw zijde als vertrouwenspersoon tot aan de oplevering.

Architect

door Y&C. Bericht 2B
Het opstellen van het uitvoeringsdossier

De volgende stap na de vergunningsaanvraag is de opmaak van het uitvoeringsdossier. Naast de uitvoeringsplannen voor de aannemers bevat dit ook de nodige details van bepaalde constructiedelen, het lastenboek en de meetstaat.

Controle offertes

In veel gevallen vragen bouwheren zelf de offertes op bij verschillende aannemers en beoordelen die dan ook zelf. Weet dat de architect hier perfect een rol in kan hebben. Vanuit zijn ervaring is hij of zij vaak beter geplaatst om offertes naar waarde te schatten, ze te beoordelen op hun volledigheid en daarbij een gefundeerd advies te geven. Werfopvolging

Eenmaal de werken van start gaan, is de architect wettelijk verplicht deze