fabrieken= afval

verbod en boetes

recyclage

Het weer
regenachtigTemp: 10 C
vrijdag 11 februari 2011

Watervervuiling

De grootste vervuilers zijn niet de sluikstorters maar de fabrieken. Zij vervuilen de rivier door chemische stoffen in het water te lozen.
door Harald (de beste journalist ever!)
GENT: De schelde en de Leie zijn zo vervuild dat de vissen niet meer kunnen leven. Ze spoelen dood aan op de oever.
Door al die chemische stoffen kleurt het water donker. Ook de vogels leiden hieronder zeer. De meesten eten de vissen of planten in het water, maar aangezien die er niet meer zijn zullen ze honger leiden en sterven.
Niet alleen fabrieken lozen hun vuil in de rivieren, ook sluikstorters lozen hun afval in de rivieren.

verbod en boetes.

reporter Harald
GENT: Aangezien de toestand onhoudbaar wordt heeft de regering een verbod opgelegd aan de fabrieken , zij mogen geen afval meer lozen in de rivier. Er zullen natuurlijk wel mensen zijn die zich daar niet aan zullen houden . Indien zij betrapt worden zullen zij een zware boete moeten betalen.
Dit is de kop voor de foto hieronder
Denk niet dat alleen wij last hebben van de watervervuiling . Ook de andere werelddelen hebben last van dit probleem. Omdat de rivieren uitmonden in de zee wordt ook de zee vervuild.
We moeten dus opletten als we er willen voor zorgen dat we nog een paar jaar op een groene planeet willen leven. Hopelijk zullen de fabrieken stoppen met hun afval te dumpen in de rivier.

Kop bij klein artikel onderaan de pagina

Door Harald de reporter
BRUSSEL - Als alles goed gaat met de veranderingen zal er in 2030 een veel beter leefmilieu zijn voor vissen en andere waterdieren. Ook zal de waterkleur lichter worden dat is een teken dat de rivieren minder vervuild zijn.

recyclage

Harald
Een van de oplossingen zou kunnen zijn dat alles wat niet meer gebruikt wordt door de fabriek wordt gerecycleerd, en gebruikt kan worden voor andere dingen.